மூட்டு வலி – நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

மூட்டு வலிக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.  மூட்டு வலிக்கான பெரும்பாலான காரணங்கள் பாதிப்பில்லாதவை மற்றும் நீண்டகால பிரச்சினைகள் இல்லாமல்தானாகவே சரி ஆகிவிடுகின்றன . இருப்பினும், மூட்டு வலிக்கான சில காரணங்கள் நீண்ட காலத்திற்கும் சிகிச்சை தேவைப்படுவதோடு நீண்டகால மூட்டு பிரச்சினைகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இதில் மூட்டு வலிக்கான பொதுவான காரணகளின் சுருக்கமே . மேலும் உங்களுக்கு மூட்டு வலி இருந்தால் எப்போது மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும் என்றும் தெரிந்து கொள்ளவோம். Arthritis என்பது  மூட்டு வீக்கம்,  இது … Continue reading மூட்டு வலி – நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது